dedovanje

Dedovanje

Sestava oporoke in izpeljava zapuščinskega postopka

© 2018 Dedovanje.si - Justicija d.o.o.

Dedovanje

dedovanjeDedovanje pomeni prehod zapustnikovih premoženjskih pravic IN obveznosti z zapustnika na njegove dediče. Šteje se, da dediči pridobijo dediščino v trenutku zapustnikove smrti. Obstajata dve pravni podlagi za dedovanje; to sta zakon in oporoka.

Če je zapustnik sestavil oporoko, se deduje oporočno, torej na podlagi volje, ki jo je zapustnik izrazil v oporoki. V primeru, ko oporoka ne obstaja, pa se deduje zakonito, torej na podlagi pravil o dedovanju, določenih v zakonih, ki urejajo dedovanje.

Odgovornost za zapustnikove dolgove

Zavedati se moramo, da dedujemo tako zapustnikove pravice, kot tudi njegove obveznosti, na katere radi pozabljamo. Za slednje dediči odgovarjajo tudi s svojim premoženjem, vendar le do višine podedovanega premoženja. V primerih, ko bodo zapustnikovi upniki zahtevali ločitev zapuščine, pa bodo dediči odgovarjali le s podedovanim premoženjem.

 

Svetovanje in pomoč pri izpeljavi zapuščinskih postopkov

Naša pravna pomoč vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kar pomeni, da nas lahko kadarkoli pokličete na telefonsko številko 051 421-701, izpolnete » Kontaktni obrazec « ali nam pošljete e-pošto na naslov is.ejnavoded@ofni.

Dedovanje

Zakonito dedovanje

Oporočno dedovanje

Pomoč pri dedovanju

dedovanje